Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. Wij vertalen dat graag naar de realiteit zodat je zelf echt morgen al iets duurzamer bezig kunt zijn. Wij concentreren ons op een gezonde woonomgeving en een gezond mens.

Mens

De mens heeft (goed of niet) heel veel invloed op het milieu. Een gezonder, vrolijker mens die bewuster is van ‘buiten’ zal beter voor de planeet zorgen is onze overtuiging. Een flinke sprong naar sport wellicht…maar wij geloven dat vaak sporten zorgt voor een gezonder en vrolijker mens. We hebben de overtuiging dat iedereen kan sporten op zijn of haar niveau. Ook wanneer je geen geld of tijd hebt (of denkt te hebben).

Milieu

De term milieu vertalen wij naar woonmilieu omdat we daar het meeste ervaring mee hebben en op dat vlak de meeste mensen kunnen helpen. Iedereen woont in een huis en wij geloven persoonlijk meer in renovatie dan in nieuwbouw. Wij adviseren over duurzamere gebouwen die langer meegaan en minder energie nodig hebben.

Andere aspecten

Duurzaamheid is meer dan dit. De andere aspecten van duurzaamheid, mens en milieu zijn net zo belangrijk (of belangrijker) maar we zijn van mening dat je moet doen waar je goed in bent. Hoe graag we ook over broeikasgassen, bodemverzuring, schadelijke stoffen, het bestrijden van dierenleed en beperking bestrijdingsmiddelen zouden willen adviseren, laten we dit graag over aan mensen die beter zijn op dat vlak. Wij helpen met sport en woonmilieu.

Dit is onze praktische beknopte benadering van duurzaamheid en bekijk ook wikipedia als je meer theorie wilt weten.